Máy bú mút âm đạo Clitoral Pump sử dụng 3 pin

Máy bú mút âm đạo Clitoral Pump sử dụng 3 pin

Pin AA là loại pin tiểu thông thường, mua dễ dàng ở bất kì tiệm tạp hóa nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *