Máy tập tăng kích thước dương vật KPA sử dụng 4 pin

Máy tập tăng kích thước dương vật KPA sử dụng 4 pin

Bộ điều khiển cần 4 pin AAA – loại pin thông dụng nhất hiện nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *