Hướng dẫn sử dụng máy tập to dương vật Handsome Up 01

Hướng dẫn sử dụng máy tập to dương vật Handsome Up 01

Chọn ron có kích thước phù hợp với dương vật (1 trong 3 vòng ron đi kèm máy tập).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *